Bakgrund

Jag började läsa kinesiska vid universiteten i Lund och Köpenhamn 1969, studerade vid Nanjinguniversitetet 1979–81 och tog en doktorsexamen i sinologi i Stockholm 1992. Mellan 1972 och 1998 arbetade jag som lärare, kursledare och forskare vid Institutionen för östasiatiska språk i Lund.
På 1990-talet skrev jag ett stort antal artiklar om Kina för Nationalencyklopedin och har sedan fortsatt skriva, främst för tidskriften Kinarapport, som jag var redaktör för 2004–2013. Jag har även lett 96 resor till Kina och 13 till Japan, varit verksam som föreläsare i en mängd olika sammanhang och arbetat som tolk.

Ett mer detaljerat CV finner du här.

Malmö kulturhistoriska förening