Kinesiska översättningar till engelska

Från Bo Bergmans språkspalt:
Förra veckan återgav jag några exempel på översättningar till engelska. Bertil Lundahl har skickat två smakprov som visar hur kineser ibland hanterar engelskan.
Det första kommer från förpackningen till ett brännvin, Langya Tai, som fått sitt namn från en terrass som besöktes av den beryktade Förste kejsaren av Qin (Qin Shihuang). Texten på förpackningen lyder:
”Langyatai had built imperor of Qin dynasty. It is located Shandong Jiaonan by the side of sea. It is extravagant and baseless talk, majestic in all its variety. Qin Shi Huang had gone up Langya for three times, carved inscription and complimentary address, so he had forgotten to go back. There is a fountain under the mountain. This spring water can make wine, and the wine is a sweet assails the nostrils. You may see the mirage when you go up on it.”
Det andra kommer från instruktionerna till kastbadminton, ett slags spel bestående av en badmintonboll med sugkopp som kastas för att sedan fångas av en annan person med en platta. Texten lyder bl.a.:
”It is an ideal appliance for interesting and opposing game. Everybody must be like the product…”
Det är kanske inte alldeles bortkastat att ha en egen tolk när man har med kineser att göra, slutar Bertil Lundahl sitt brev.

One Response to Kinesiska översättningar till engelska

Malmö kulturhistoriska förening